Ekologia i recykling

Recykling to odzyskiwanie surowców wtórnych i ich ponowne przetwarzanie w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Przetwarzając surowce wtórne ogranicza się wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się ochronie naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje ilość odpadów, oszczędza również miejsce na składowiskach.

W naszej firmie recyklingowi poddawane są tworzywa sztuczne. Pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego tak ważne jest przetwarzanie plastiku. Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble.

Dbajmy o środowisko – wspólnie!

W Polsce wytwarzamy około 13.5 mln ton odpadów komunalnych rocznie, a na polskich składowiskach znajdują się ponad 2 miliardy ton odpadów przemysłowych i 4 mln ton odpadów komunalnych.

Jeżeli przeanalizować główne kierunki działania naszej firmy to z jednej tony przetworzonych butelek PET może powstać ok tysiąca polarów, a do zrobienia jednego wystarczy 35 butelek. Z jednej tony folii można zrobić ponownie ponad 55 tysięcy toreb na zakupy.

Rozkład plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat, a prawie 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.