Projekt Unijny

Projekt Unijny

MAAN Andrzej Majchrzak realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zaplecza technicznego przedsiębiorstwa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej linii produkcyjnej do granulatu z tworzyw sztucznych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby związane z pandemią wirusa COVID-19, a jego efektem będą wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia. Jednym z produktów wytwarzanych na stworzonej linii będzie innowacyjny granulat do produkcji niepalnej folii dla budownictwa z zastosowaniem surowców pochodzących z recyklingu folii.

Wartość projektu: 1 167 270,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.